PROFIL

Od  svého založení v roce 1993 společnost ARPIK OSTRAVA zpracovala řadu projektů jednotlivých budov, ale i celých komplexů staveb, a to od urbanistických a architektonických studií, projektů pro územní i stavební řízení po kompletní projekty  pro realizaci jak novostaveb, tak i rekonstrukcí objektů s nejrůznějším charakterem využití včetně vnitřního vybavení a interiérů.


Projekční a inženýrská činnost


(CZ) architektonické a zastavovací studie
investiční záměry a studie proveditelnosti
projekty pro územní rozhodnutí včetně inž. činnosti
projekty pro stavební povolení včetně inž. činnosti
projekty pro provedení staveb
autorský dozor při realizaci
návrhy a projekty interiéru


Hlavní kategorie projekční činnosti


(CZ) občanské stavby
průmyslové stavby
bytové stavby
rekonstrukce a dostavby